Data model for Asqatasun v4

Data model for the Engine part

Download the Data Model in Mysql WorkBench format (28kb)

Data model for releases 3.x and further:

Data Model Data Model (png, 670 kb)

Data model for the Information System part

Download the Information System Data Model in Mysql WorkBench format (17kb)

Information System Data model for releases 3.x and further:

Data Model Data Model (png, 330 Kb)